Blijven zonnepanelen financieel interessant?

Blijven zonnepanelen financieel interessant?

plaatje salderen

De overheid is van plan om de “salderingsregeling” per 2020 te versoberen, wat gaat dit betekenen? Blijven zonnepanelen in de toekomst wel interessant?

Steeds meer zonnepanelen
Nog nooit werden er zoveel zonnepanelen geplaatst in Nederland als in 2015. Het geïnstalleerd vermogen groeide ten opzichte van 2014 met ongeveer 50 procent. Daarmee hoort Nederland tot de top 3 van snelst groeiende zonne-energiemarkten in Europa.
Door de enorme prijsdaling van zonnepanelen de laatste jaren, gaan steeds meer mensen over tot aanschaf. Het te verwachten financieel rendement is namelijk erg aantrekkelijk en ligt gemiddeld tussen de 7 en 10%.
Véél aantrekkelijker dan je geld op de bank laten staan dus.

Saldering
Op dit moment kan elke particulier zijn opgewekte stroom direct zelf opgebruiken of, als de opgewekte hoeveelheid stroom groter is dan het verbruik op dat moment, terug leveren aan het energienet. Doordat je de eigen opwek en je verbruik niet zelf in overeenstemming kan brengen maak je nu (kosteloos) gebruik van het energienet. In theorie “parkeer” je deze overtollige stroom op het energienet en gebruik je die weer op het moment dat je zonnepanelen niet (genoeg) stroom produceren.
Momenteel kun je die teruggeleverde stroom ook nog eens volledig “salderen” met de afgenomen stroom ofwel je mag de teruggeleverde stroom aftrekken van de gekochte stroom. Naast dat je hiermee gratis gebruik maakt van het energienet, mist de overheid natuurlijk flink wat energiebelasting en BTW inkomsten.
Met het toenemend gebruik  van zonnepanelen worden die gemiste inkomsten ook groter. Een trend die naar verwachting verder zal doorzetten.

Aankondiging versobering salderingsregeling
Minister Kamp van Economische Zaken is daarom van plan om de salderingsregeling in 2017 te evalueren en per 2020 te gaan versoberen.
Voor mensen die al zonnepanelen hebben komt een “nette overgangsregeling” volgens Blok.

Blijven zonnepanelen interessant?
Ook op dit moment kun je bij aanschaf niet zeker zijn van je financieel rendement, ook al willen sommige leveranciers je dat wel doen geloven.
Aanschaf van zonnepanelen is een lange termijn (25 jaar of langer) investering waar altijd een mate van onzekerheid in zit. Je weet immers niet hoe de stroomprijs zich zal ontwikkelen, of de omvormer buiten zijn garantieperiode kapot gaat en vervangen moet, hoe lang je blijft wonen in je huis met zonnepanelen,  of je bij defecten of minder opbrengst dan beloofd wel garantie gaat krijgen etc.
Het risico dat je mogelijk in de toekomst minder geld krijgt voor het deel dat je terug levert is er dus maar 1 van.
Ook bij een wat minder mooie vergoeding van de teruggeleverde stroom blijven zonnepanelen in de toekomst volgens mij een prima investering. Daarnaast gaan de ontwikkelingen van efficiënte accu’s, waardoor je met eigen opslag meer grip krijgt op je eigen stroom, ook hard en komen er hiermee weer andere mogelijkheden.

Andere voordelen en motieven
Okay, ik weet wel dat de meeste mensen die zonnepanelen aanschaffen dat hoofdzakelijk uit financiële overwegingen doen.
Er zijn echter ook zeker andere motieven die genoemd worden zoals; meer onafhankelijkheid, bijdragen aan een beter milieu met minder CO2 uitstoot, aan een groenere toekomst van je kinderen …etc.

Dit zijn eigenlijk al redenen genoeg om door te gaan met het benutten van duurzame energie bronnen. We zullen het samen moeten doen en niet enkel afhankelijk willen zijn van een overheid en zijn regelingen.

100% groen? Wij doen het gewoon!

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: DELTA, Duurzaam
Tags:

Goed energielabel huis geen garantie voor lage nota

Met de aanschaf van een energiezuinig huis (een heel goed energielabel) verwacht je natuurlijk een lage energierekening.
Mijn eigen ervaring als energieadviseur sluit echter aan bij de onderzoek resultaten van de TU Delft: in de praktijk zijn gewoontes van de bewoners behoorlijk bepalend voor de hoogte van de energierekening.

Mijn eigen schatting dat het werkelijk energieverbruik bij een energiezuinig huis zomaar 30% hoger kan zijn dan het theoretische verbruik, blijkt geen verkeerde te zijn.
Het omgekeerde geldt voor de zeer onzuinige woningen, dus met een slecht energielabel. Daar kan het verschil zelfs oplopen tot de helft!

Verschil tussen theoretisch energieverbruik op basis van een energielabel (oranje) en werkelijk verbruik in de praktijk in beeld. (Bron: promotieonderzoek Majcen)

Oorzaken
De belangrijkste oorzaak  ligt in het feit dat een energielabel vooral iets zegt over de isolatie van, en installaties in, ons huis en niet over hoe we daarmee omgaan en welke apparaten we gebruiken.
Het energielabel is dus voornamelijk “gebouwgebonden”en niet “mensgebonden”.
Met ons gedrag, soms bewust, soms onbewust maken we keuzes die ons energieverbruik uiteindelijk bepalen.

Gedrag tips
Daarom wil ik hier nog maar eens wat ‘gedragtips’ geven om de verwachte lage energienota bij een energiezuinig huis ook daadwerkelijk te halen.
Probeer deze tips “in je systeem” te krijgen zodat het automatismen worden en ze geen moeite kosten. De meeste kosten ook geen geld of zijn prima terug te verdienen.

 • Zet de verwarming wat lager, vooral ‘s morgens en ‘s middags als je actief bent;
 • Zet de verwarming s’nachts en bij korte afwezigheid 5 graden lager;
 • Stel bij langere afwezigheid (meer dan 1 dag) de thermostaat in op 10 graden;
 • Heb je een klokthermostaat? Programmeer dan deze waarden;
 • Laat deuren niet onnodig open staan, zowel buiten- als binnendeuren;
 • Douche niet langer dan 5 minuten;
 • Doe lichten uit als je ze niet nodig hebt;
 • Vervang onzuinige verlichting (gloei- en halogeen lampen) door zuinige varianten: TL, spaar- of LED lampen;
 • Gebruik zoveel mogelijk energiezuinige (A+++ label) apparaten;
 • Laad opladers e.d. niet in het stopcontact zitten;
 • Laat computers niet onnodig aan staan en stel via “energiebeheer” deze zuinig in;
 • Gebruik een wasdroger alleen als de was écht niet anders kan drogen;
 • Spreek huisgenoten aan op onzuinig gedrag.

Energie besparen hoeft echt niet ten kosten te gaan van het comfort en kan zelfs leuk en uitdagend zijn als je er een wedstrijdje van maakt voor alle gezinsleden. De prijs kan dan bijvoorbeeld zijn om (een deel) van het uitgespaarde geld te besteden aan iets leuks voor allemaal.

Energiemanagement
Tot slot, maar niet minder belangrijk, laat de moderne techniek helpen om je doel te bereiken. Als je weet waar je energie verbruikers zitten en wanneer er veel verbruikt wordt kun je er ook gericht wat aan doen.
Overweeg daarom de aanschaf van zo’n systeem en neem daarmee het stuur stevig in handen op weg naar een echt lage energierekening!

Sjaak

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Advies
Tags: , , , ,

Sjaaksscholentour slaat erg aan

Sjaak cartoon defLOGO3

De nieuwe actie van DELTA  ‘Sjaak’s scholentour’ slaat erg aan bij de Zeeuwse basisscholen. Sinds de start eind november vorig jaar hebben zich inmiddels al 26 Zeeuwse basisscholen aangemeld. We hebben zelfs een ‘stop’ moeten inlassen voor deelname in dit schooljaar.

Doe en beleef
Met de DELTA Infobus, die voor deze actie is omgebouwd tot een ‘doe-en beleefbus’, bezoek ik de deelnemende scholen en geef ik gastlessen. Het programma dat de kinderen doorlopen is educatief, interactief en best uitdagend. Van de scholen die al hebben deelgenomen hebben we positieve reacties ontvangen vooral omdat we zoveel mogelijk proberen in te spelen op de actualiteit. Dus bijvoorbeeld hoe het zit met onze energievoorziening nu en hoe we denken  dat die er in de toekomst uitziet. Maar ook hoe je veiliger omgaat met internet en social media.

Raampjes
De grootste ‘hit’ is toch wel het energie-circuit in de bus, waar je op verschillende manieren zoveel mogelijk raampjes moet zien te verlichten in een straat met woningen. Met name van het ‘stroomfietsen’ krijgen de kinderen geen genoeg.

stroomfietsen 2

Zeeuws kampioen
Alle deelnemende leerlingen maken kans op een leuke prijs en krijgen een rugtas met informatie en een leuke gadget mee naar huis! Daarnaast kan de school die de meeste punten scoort via zijn leerlingen met de game ‘het groene huis’ ook nog eens ‘Zeeuws kampioen’ worden. Ze verdienen daarmee een gratis pakket zonnepanelen voor op het schooldak.

Doet jouw school nog niet mee?
Vraag je school zich dan alvast op te geven voor komend schooljaar via deze link.

Hopelijk tot ziens!

 

Leaf SST

 

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen, DELTA
Tags: ,

Bewustwording noodzaak duurzamere samenleving stijgt

Beste lezer,

Allereerst de beste wensen voor 2016, dat het een gezond en gelukkig jaar mag worden.
En natuurlijk ook een jaar waarin u de energierekening (verder) omlaag kan brengen en meer duurzame energie zal gebruiken.

Bewustwording stijgt
Al enige jaren merk ik dat gelukkig steeds meer mensen beseffen dat we zo niet langer door kunnen gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen. Vooral 2015 was een jaar waar nog meer aandacht was voor onze energievoorziening, het effect ervan op het milieu en het veranderende klimaat. Het broeikas-affect is overal en steeds nadrukkelijker merkbaar en zichtbaar.

Sjaaksblog informeert
Via deze blog zal ik u ook in 2016 weer op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen in “energieland” en u voorzien van informatie, bruikbare tips en adviezen.
Voor een energie adviseur zoals ik zijn het ook mooie tijden: haalden veel mensen jaren geleden nog wat de schouders op bij mijn energie bespaaradviezen of bij de mogelijkheden van zonne-energie, nu is er merkbaar meer interesse en waardering.

Overal ontstaan- of zijn acties en worden maatregelen genomen, van het opruimen en voorkomen van de plastic afvalsoep in onze oceanen tot zonnepanelen op het eigen dak.

Politieke moed
Zelfs de politiek lijkt nu een consistenter en beter beleid te gaan voeren, dan gaan we echt de goede kant op! Als ze nu ook nog eens alle kolencentrales in 2016 laten sluiten maken we een reuze sprong in CO2 reductie. Daarvoor is wel politieke moed nodig en die is er denk ik nog te weinig.

Hopelijk blijken ook de onlangs in Parijs gemaakte klimaat afspraken niet alleen loze beloftes maar worden ze ook echt uitgevoerd. laten we het samen in de gaten houden.

Nogmaals een goed jaar!

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen
Tags: , , ,

Nieuwe subsidies vanaf 2016

Goed nieuws voor alle mensen die overwegen om te investeren in een duurzame(re) energievoorziening thuis!
Gisteren (17 december 2015) is de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ gepubliceerd in de Staatscourant. Een subsidie kan aangevraagd worden vanaf 4 januari 2016.

Gehele publicatie bekijken? Klik hier.
Meer informatie over het aanvragen van de subsidie? Klik hier.

Inforgaphic: voor welk duurzaam apparaat kan ik subsidie aanvragen. Voor een pelletkachel: 500 euro, voor een zonneboiler: 650 euro en voor een warmtepomp 1500 euro. Bij al deze bedragen geldt dat het exacte subsidiebedrag afghankelijk is van het soort apparaat en de energieprestatie.

 

 

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen, Duurzaam
Tags:

Kleine windmolen interessant?

U wilt het energieverbruik van uw bedrijf zoveel mogelijk zelf duurzaam opwekken?
Naast de meest voor de hand liggende optie: zonnepanelen op het dak, is het plaatsen van een kleine windmolen ook een van de mogelijkheden die dan naar voren komt.
Maar is dat wel een echte optie? Is het financieel ook interessant? Mag ik zomaar een windmolen bij het bedrijf plaatsen?

Veel vragen, in dit stukje wil ik u op weg helpen voor de juiste mindset en wat tips hoe je deze optie verder kan onderzoeken.

Eerst de definitie: een kleine windmolen is een molen die niet  hoger is dan ca. 15 meter (tiphoogte) en max. 5 kW aan vermogen.

Leveranciers komen vaak met prachtige opbrengst voorspellingen maar kloppen die ook?
Omdat er veel onbekend was over kleine windmolens en wat ze kunnen hebben Energiebedrijf DELTA, Provincie Zeeland, Gemeente Sluis en Zeeuwind destijds de handen ineengeslagen en een testveld ingericht bij Schoondijke.

KWT testveld 1
Gedurende een aantal jaren zijn hier onder gelijke condities een groot aantal windmolens getest. Uit de resultaten bleek dat de meesten helaas ver onder verwachting presteerden. Vooral de bijzondere modellen vielen tegen, wieken modellen kwamen nog het beste uit de bus met een kostprijs van € 0,24/kWh als beste resultaat. (grote molens € 0,088/kWh)
De windsnelheid viel echter op de vrij open lokatie en redelijk aan de kust ook tegen.
Op 15 meter hoogte was de gemeten gemiddelde windsnelheid rond de 3,8m/s.
Vertrouw de gebruikelijke windkaart van Nederland dus niet zonder eigen waarneming.

Afgezet tegen de gemiddelde kWh kosten van € 0,12/kWh van een zonnepaneel is dat dus normaal gesproken nog een betere keuze, evenals het beter isoleren van het pand als dat nog niet goed in orde is.

Wilt u toch een windmolen overwegen? Prima, maar dan heb ik nog enkele tips voor u:

 • Begin met overleg met uw Gemeente; wat mag er wel en wat niet op uw locatie
 • Kijk eerst of een grotere molen toepasbaar is (hoe groter hoe beter/kosten efficiënter!)
 • Meet eerst op de gekozen plaats een aantal maanden de gemiddelde windsnelheid op hoogte. Lager dan 4-5 m/s? dan wordt het lastig goede opbrengst te krijgen!
 • Kijk voor leveranciers en molens op deze site

Neem anders gewoon een leverancier die groene stroom levert uit een echt duurzame bron!

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Duurzaam
Tags:

Duitsland naar 33 procent duurzame energie

Tja, volgens onderstaand bericht hebben die Duitsers de term energietransitie echt begrepen lijkt het…. Kleine nuance: Van de tien meest vervuilende kolencentrales in Europa staan er nog altijd 3 in Duitsland.  Dat staan in dit rapport van verschillende milieuorganisaties. Als ze alle kolencentrales ook nog sluiten gaan ze echt de goede kant op! Zou Nederland ook moeten doen! Sjaak

UTRECHT – Het aandeel van hernieuwbare energie in het stroomverbruik van Duitsland stijgt dit jaar naar verwachting van 27 procent naar 33 procent.

Dit schatten de BDEW, de Duitse brancheorganisatie voor de energie-industrie, en onderzoeksbureau ZSW. Vooral afhankelijk van windenergie kan het daadwerkelijke aandeel afwijken

In 2015 wordt er naar verwachting 193 miljard kilowattuur aan groene stroom geproduceerd, tegen 161 miljard kilowattuur een jaar eerder.

Het hogere aandeel is vooral te danken aan de hogere productie van wind- en zonnestroom. In de eerste 10 maanden van dit jaar werd al bijna 50 procent meer elektriciteit door windmolens geproduceerd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Verder werd er in de eerste 6 maanden net zoveel stroom uit zonnepanelen geproduceerd als in heel 2014.

 Bron: Groene courant
Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen
Tags: ,

Nacht van de nacht 2015

Lichtvervuiling….

De Nacht van de nacht bestaat inmiddels al weer meer dan 10 jaar en gaat over het bewust worden en tegengaan van de steeds verder oprukkende “lichtvervuiling”.

Verlichting heeft namelijk een grote impact op het bioritme van mens en dier en op het milieu in het algemeen.Wist u bijvoorbeeld dat we sinds het uitvinden van het elektrisch licht ca. 1,5 uur korter zijn gaan slapen?

 

Graag ietsje minder!
Verlichting is overal en (te vaak) altijd.
Denk aan de vele verlichte kassen, wegennet verlichting, uitlichten van gebouwen, verlichting van sport accommodaties en ga zo maar door. We zijn er hier een beetje aan gewend maar het heeft, vaak onbewust, veel effect op van alles en nog wat.

europa bij nachtZeker in West-Europa  is er sprake van “lichtvervuiling” maar het komt overal in de wereld voor. Vooral Nederland is op weg om het Las Vegas van Europa te worden.

Bewustwording en besparing
De “nachtvandenacht” wil via allerlei acties op diverse locaties in heel Nederland de aandacht vestigen op lichtvervuiling en hiermee bewustwording en het terugdringen van deze vervuiling bewerkstelligen.
Daarnaast zijn er de bijkomende voordelen als energiebesparing en als gevolg daarvan minder CO2 uitstoot.
Nog een weetje: in 1990 hadden we gemiddeld 24 lampen in huis, in 2015 is dat opgelopen tot 47 stuks!

Als alle huishoudens in Zeeland 2 uur (eerder) hun verlichting uit doen, zal dit ca. 150.000 kWh elektriciteit besparen!
Da’s ongeveer net zoveel als het verbruik van 45 huishoudens in een heel jaar! Deze 150.000 kWh besparing is gelijk aan bijna 135.000 kilo CO2 uitstoot minder.

1 DELTA kWh geeft 0,437 kg CO2 (Bronnen: DELTA stroometiket  en milieu centraal)

Doe dus mee op 24 oktober en doe de verlichting eens wat eerder uit of helemaal niet aan. Het liefst niet enkel op deze dag, maar voortaan.

Wilt u meer weten over de oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling en welke activiteiten er bij u in de buurt worden gedaan?

Kijk dan eens op de website:  http://www.nachtvandenacht.nl

“mag het ietsje minder zijn”?

Groeten,

Sjaak Vogel
Energieadviseur

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen
Tags: ,

Sjaak’s scholentour van start!

Win een lader op zonne-energie voor jezelf en een zonnepanelen-installatie voor je school!

Let op! Na de herfstvakantieweek is het zover: Sjaak’s scholentour gaat van start!
Sjaak’s scholentour is de opvolger van de tussen 2011 en 2013 zo  succesvolle DELTA actie Sjaakzoektsjakies.

Programma
Met Sjaak’s scholentour bied DELTA een laagdrempelig , gratis en educatief dagprogramma aan voor Zeeuwse basisscholen. Het programma kenmerkt zich door uitdagende wedstrijdelementen en leuke prijzen.  De actie is het meest geschikt voor de groepen 4 t/m 8 en gaat over zowel energie als multimedia. Tijdens het bezoek aan je school neemt energieadviseur Sjaak Vogel de DELTA infobus mee welke hiervoor speciaal is omgetoverd tot energie- en multimediabus. Naast een gastles in de klas wordt een doe-en-beleef circuit in de bus afgelegd en worden de leerlingen meegenomen in de energie-en multimediawereld.

Wie kan bijvoorbeeld met een stroomfiets de meeste lampen laten branden?

Leuke prijzen
Na de dag op school kunnen de leerlingen nog 3 weken lang onderling strijden voor een leuke prijs via de game ‘Het Groene Huis’ en door foto’s te plaatsen op een speciale rubriek via Zeelandnetfoto. Alle gescoorde punten tellen dat seizoen voor jouw school mee voor de hoofdprijs: een complete zonnepanelen-installatie voor de best scorende school!

Aanmeldingen lopen via de scholen, vraag de schoolleiding van je school zich snel op te geven via www.delta.nl/sjaaksscholentour

Wie het eerst komt ……….

 

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: DELTA
Tags: , , ,

Miljoen (semi) elektrische auto’s in de wereld

De grens van 1 miljoen (semi) elektrische auto’s is inmiddels gepasseerd.

Toen ik zelf ruim 4 jaar geleden mijn Nissan Leaf ging rijden waren dat er heel wat minder en was het, zeker met een volledig elektrische auto, nog een uitzondering en trok je veel bekijks.
Nu is het al veel gewoner geworden, kom je zeer regelmatig een elektrisch aangedreven auto tegen en is het aantal laadpalen in die periode fors gegroeid.
Ook bij DELTA stonden 4 jaar geleden nog maar 2 laadpunten, nu zijn dat er al 14 en regelmatig allemaal bezet.

DSC05297

Mijn Nissan Leaf is echt een prima auto en ik rijd er met plezier in.
Het enige echte minpunt van mijn  4 jaar oude full-electric Leaf is natuurlijk het rijbereik, maar ook dat is nu bij de hedendaagse elektrische auto’s vaak geen probleem meer.

Ik voorspel een gouden toekomst voor elektrische mobiliteit, u ook?

 

Delen:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Google Buzz
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
Categorie: Algemeen